Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zahájena soutěž v luštění zašifrovaného dopisu z doby třicetileté války!

18.08.2013
Vážení čtenáři e-zinu Crypto-World, s radostí mohu oznámit, že navazujeme na tradiční soutěže v luštění, které jsme od roku 2000 do roku 2011 vždy na podzim pravidelně pořádali.

Díky Jakubovi Mírkovi, máme letos pro vás připravenu originální soutěž, která vám přinese zcela jedinečný zážitek. Máte možnost otestovat své schopnosti při luštění reálného zašifrovaného dopisu ze 17. století. Místo vymyšleného doprovodného příběhu k soutěžním příkladům, jak tomu bylo v posledních letech, sepsal nyní Jakub článek „Dosud nevyluštěný dopis českého pobělohorského emigranta Karla Rabenhaupta ze Suché z doby třicetileté války“, kde jsou uvedeny známé reálie jak ze života autora dopisu, tak i k šifrovému dopisu samotnému.

Předložený zašifrovaný text nebyl dosud nikdy rozluštěn a máte tedy šanci se stát prvními, kdo se dozví tajemství, které jeho autor před více jak 350 lety zašifroval.

Doporučuji se před hledáním řešení seznámit se seriálem:
Jakub MÍRKA: Raně novověká šifrovaná korespondence ve fondech šlechtických rodinných archivů Státního oblastního archivu v Plzni
Část I. Crypto-World 11-12/2012, str. 12 - 28
Část II. Crypto-World 1- 2/2013, str. 2 - 12
Část III. Crypto-World 3- 4/2013, str. 2 -14

Pro registraci, ukládání doprovodných textů, vkládání řešení a přehled dosažených výsledků slouží již sice poněkud zastaralé, ale pro soutěžící z předchozích let známé, soutěžní prostředí, které bylo pro účely letošní soutěže jen nepatrně aktualizováno.
K dispozici je na „tradiční adrese“ : http://soutez2013.crypto-world.info/

Soutěžícím budou do 24 hodin po registraci zaslány tyto dva pomocné texty:
- Přepis nešifrovaného dopisu z 13. července 1646
- Přepis pasáží šifrovaného dopisu, které byly psány otevřeným textem

Pro úspěšné řešitele jsou připraveny (mimo slávy :-) ) i zajímavé ceny.

Závěrem mi dovolte, abych všem soutěžícím popřál mnoho krásných chvil při luštění tohoto starého tajemství!
Pavel Vondruška
Zdroj: http://soutez2013.crypto-world.info/
Autor: PV


Design: Webdesign