Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Deset odv?tví, které budou p?íštích p?ti letech významn? ovlivn?ny problematikami IT bezpe?nosti

19.04.2013
A povede to v nich k nár?stu odpovídajících profesí. Slideshow p?ipravil Nathan Eddy .
Zdroj: http://www.eweek.com/security/slideshows/cyber-security-needs-spur-job-growth-in-10-tech-industries/
Autor: JP


<<- novější - Pozor na podvodnou stránku sourceforgechile.net
Váš po?íta? se m?že stát otrokem dolujícím bitcoiny - starší ->>
Design: Webdesign