Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva spole?nosti Symantec: Internet Security Threat Report 2013

17.04.2013
Komentá? k výsledk?m zprávy najdete v ?lánku Symantec report finds small businesses battered by cybercrime.
Další komentá?e: Klí?ová zjišt?ní zprávy (ta má 58 stran + 96 stran dodatk? a p?íloh):
 • 42% increase in targeted attacks in 2012
 • 31% of all targeted attacks aimed at businesses with less than 250 employees
 • One waterhole attack infected 500 organizations in a single day. 14 zero-day vulnerabilities
 • 32% of all mobile threats steal information
 • A single threat infected 600,000 Macs in 2012
 • Spam volume continued to decrease, with 69% of all email being spam
 • The number of phishing sites spoofing social networking sites increased 125%
 • Web-based attacks increased 30%
 • 5,291 new vulnerabilities discovered in 2012, 415 of them on mobile operating systems
Zdroj: http://www.symantec.com/security_response/publications/threatreport.jsp?om_ext_cid=biz_socmed_twitter_facebook_marketwire_linkedin_2013Apr_worldwide_ISTR18
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Útoky malwaru nar?stají, jsou rafinovan?jší, cílí na Android - ?íká zpráva
TeliaSonera prodává sledovací technologie, Mozilla zvažuje, že odmítne za?adit její ko?enový certifikát do svého seznamu d?v?ryhodných CA - starší ->>
Design: Webdesign