Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva spole?nosti FireEye Advanced Threat Report – 2H 2012

04.04.2013
Výsledky obsažené v tomto 18-tistránkovém dokumentu jsou komentovány v ?lánku Companies experience a malware event on their systems every three minutes, report says. Z obsahu zprávy:
 • 1. On average, malware events occur at a single organization once every three minutes
 • 2. Technology is the most targeted vertical
 • 3. Some industries are attacked cyclically, while some verticals experience erratic attacks
 • 3A. High volatility verticals: banking, business services, and legal
 • 3B. Medium volatility verticals: energy, entertainment/media, government, healthcare, logistics, and manufacturing
 • 3C. Low volatility verticals: technology and telecommunications
 • 4. Attackers use common business terms used in the file names as spear phishing bait
 • 5. Zip files remain the preferred file of choice for malware delivery by email
 • 6. Malware writers have focused significant effort on evasion
 • 7. Attackers are increasingly using DLL files to improve persistence

Viz také komentá?e:
Zdroj: http://www2.fireeye.com/rs/fireye/images/fireeye-advanced-threat-report-2h2012.pdf
Autor: JP


<<- novější - Americký NIST: pr?mysl by m?l být na ?ele p?i vytvá?ení rámce kybernetické bezpe?nosti
Služba pro ukládání bitcoin?, Instawallet, je p?edm?tem databázového útoku - starší ->>
Design: Webdesign