Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva spole?nosti AlertLogic: State of Cloud Security Report

27.03.2013
Nezbytná je registrace. Komentá? k jejím výsledk?m najdete v ?lánku Targeted attacks and real world hacks. Hlavní záv?ry zprávy:
  • The cloud is not inherently less safe
  • Different IT environments face different threats
  • Cloud hosting provider environments typically face a narrower range of threats
Zdroj: http://www.alertlogic.com/resources/cloud-security-report/
Autor: JP


<<- novější - K bezpe?nostním dopad?m 420 000 zranitelných host?
Evropský bezpe?nostní tým pro bankomaty informuje o podvodech - starší ->>
Design: Webdesign