Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

U navrhované alternativy DHA-256 k hašovací funkci SHA-256 jsou nesrovnalosti

06.11.2005
Nesrovnalosti objevila 4.11. rakouská skupina IAIK Krypto Group t?i dny po návrhu DSA-256 na konferenci v USA 1.11. Zdá se, že cestou z konference nem?li v letadle co na práci... Poznamenejme, že Double Hash Algorithm vylepšil jak expanzi zprávy, tak její využití ve vnit?ní kompresní funkci SHA-256. Objevená muška není nic mimo?ádného, jenom ukazuje, že se auto?i DHA-256 mýlili v tvrzení, že našli nejlepší devítikrokovou lokální kolizi. Rakušani tak potvrdili to, že zkrátka každý nový algoritmus pot?ebuje prov??it v ?ase.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2005/398
Autor: VK


<<- novější - Pr?myslová špionáž - ?ást 7.
K bezpe?nosti webovských aplikací - starší ->>
Design: Webdesign