Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nejv?tší americké t?i kyberbezpe?nostní zranitelnosti

14.03.2013
Jsou to tyto t?i oblasti:
  • Rozvodná sí? elekt?iny
  • Finan?ní instituce
  • Vládní služby
Zdroj: http://www.nationaljournal.com/whitehouse/america-s-3-biggest-cybersecurity-vunerabilities-20130313
Autor: JP


<<- novější - Útoky DDoS - šest amerických bank bylo zasaženo v týž den
Zpráva ?íká, že v?tšina útok? proti americkým spole?nostem pochází z amerických zdroj? - starší ->>
Design: Webdesign