Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Za obrozením spamu jsou staré i nové botnety

12.03.2013
Botnet?, které tímto sm?rem p?sobí, není málo, v ?lánku je v?tší ?ást z nich zmín?na.

O projektu EU pro boj s botnety hovo?í ?lánek Kampf gegen Bot-Netze: eco koordiniert Advanced Cyber Defence Center mit Unterstützung der EU.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=14575
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - CISPA - hledání jeho podoby - boj mezi soukromím a bezpe?ností
MiniDuke nep?ichází výlu?n? e-mailem - starší ->>
Design: Webdesign