Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Poptávka po IT bezpe?nostních odbornících p?evyšuje nabídku (USA)

08.03.2013
Hovo?í o tom zpráva spole?nosti Burning Glass Technologies.
Viz také komentá? - Reports Show Extreme Demand for Skilled Security Professionals.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9237394/Demand_for_IT_security_experts_outstrips_supply?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - K pr?b?hu Pwn2Own
Ameri?tí dokto?i nev??í, že pacienti pot?ebují plný p?ístup ke svým zdravotním záznam?m - starší ->>
Design: Webdesign