Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Rozkrytí 13 mýt? ohledn? IT bezpe?nosti

16.02.2013
Ellen Messmer v tomto ?lánku vychází z odpov?dí bezpe?nostních profesionál?.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2013/021514-security-myths-266773.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zpráva spole?nosti Kindsight Security Labs - Malware Report for Q4 2012
Security Compliance Manager, Security Configuration Wizard, MBSA - bezplatné nástoje Microsoftu pro Windows - starší ->>
Design: Webdesign