Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Uživatelé Twitteru se stále p?ihlašují hesly, které m?li p?ed pr?nikem

04.02.2013
Chybí výzva ke zm?n? hesla, konstatuje autor ?lánku. Aplikace pak i po zm?n? hesla p?ipouští p?ihlášení pod starým heslem.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2013/02/04/twitter_oauth_apps_logged_in_with_old_passwords/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Anonymous zve?ejnili p?ístupová data 4 000 bankovních výkonných šéf?
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 05/2013 - starší ->>
Design: Webdesign