Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

?ínští hacke?i poslední ?ty?i m?síce úto?í na The New York Times

31.01.2013
Infiltrují po?íta?ové systémy tohoto deníku a dostávají se k hesl?m jeho reportér? a jiných zam?stnanc?. Analýzu útok? provádí spole?nost Mandiant.
?ína však popírá - Claims of Hacking New York Times ´Groundless´: China.
Viz také komentá?e:
Zdroj: http://www.nytimes.com/2013/01/31/technology/chinese-hackers-infiltrate-new-york-times-computers.html?_r=0
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Jak opravit bezpe?nostní díry UPnP
Vzneseno obvin?ní proti bankomatovým podvodník?m. Škody u 200 zákazník? dosáhly výše 3.3 milión? dolar? - starší ->>
Design: Webdesign