Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak se v roce 2013 vypo?ádat s APT?

29.01.2013
Eddie Schwartz (CISO spole?nosti RSA) doporu?uje využít p?ístup k velkým datm (Big data approachc). V rozsáhlejším ?lánku diskutuje s tímto odborníkem Tracy Kitten.
Zdroj: http://www.bankinfosecurity.com/addressing-apts-in-2013-a-5446
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Kyberbezpe?nostní architektura v termínech vále?ných zón
Dominique Karg (AlienVault) p?edpovídá d?sivé v?ci ohledn? bezpe?nostních p?edpov?dí pro rok 2013 - starší ->>
Design: Webdesign