Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pentagon navyšuje sv?j kyberbezpe?nostní potenciál

28.01.2013
Defense Department´s Cyber Command, které za?alo s 900 pracovníky, bude postupn? rozší?eno až na 4 900 vojenských zam?stnanc? a civilist?. Cyber Command se buse sestávat ze t?í typ? sil:
  • national mission forces (ochrana domací kritické infrastruktury)
  • combat mission forces (pomoc velitel?m v zahrani?í)
  • cyber protection forces (ochrana sítí ministerstva obrany)

Viz také komentá?e:
Zdroj: http://www.washingtonpost.com/world/national-security/pentagon-to-boost-cybersecurity-force/2013/01/19/d87d9dc2-5fec-11e2-b05a-605528f6b712_story.html
Autor: JP


<<- novější - USA: odblokování mobilního telefonu již není dále legální
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 04/2013 - starší ->>
Design: Webdesign