Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

70 procent kit? pro exploity p?ichází z Ruska

23.01.2013
Dalších tém?? osm procent pochází z ?íny. V ?lánku jsou komentovány výsledky studie (SERT Quarterly Threat Intelligence Report Q4 2012, nezbytná je registrace), kterou p?ipravil Solutionary´s Security Engineering Research Team (SERT).
Zdroj: http://www.darkreading.com/threat-intelligence/167901121/security/vulnerabilities/240146763/report-70-of-exploit-kits-out-of-russia.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Chyba v Twitteru umož?uje t?etím stranám neautorizovaný p?ístup k soukromým zprávám
Putin?v p?íkaz: po špionážních útocích - ruské po?íta?e musí být chrán?ny - starší ->>
Design: Webdesign