Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?ná Java pro ú?ely podnikání - 10 fakt?

17.01.2013
Mathew J. Schwartz shrnuje sou?asné poznatky.
Viz také komentá?e:
Zdroj: http://www.informationweek.com/security/vulnerabilities/10-facts-secure-java-for-business-use/240146322
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Kybernetické útoky prost?ednictvím elektromagnetických vln
Roste množství sm?r? útok? - vyžaduje to vytvo?it nový bezpe?nostní model - starší ->>
Design: Webdesign