Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Red October (Rudý ?íjen) - tento malware sledoval sv?tové leadery posledních p?t let

15.01.2013
S informací p?ichází Kaspersky Lab - ”Red October“ Diplomatic Cyber Attacks Investigation, a také v komentá?i - Rocra Espionage Malware Campaign Uncovered After Five Years of Activity. Má se jednat o politiky z zemí východní Evropy, bývalé sov?tské republiky a zem? St?ední Asie. Malý po?et ob?tí byl v západní Evrop? a Severní Americe. Útoky byly sm?rovány na po?íta?ové sít? r?zných agentur, které zabezpe?ují r?zné mezinárodní služby. Podle Kaspersky Lab úto?níci pochází z n?které z rusky mluvících zemí.
Viz také komentá?e:
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2013/01/14/red_october_cyber_espionage/
Autor: JP


<<- novější - Microsoft vydal záplatu pro zranitelnost nulového dne IE
Design: Webdesign