Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Chystá se spušt?ní evropského centra pro kybernetickou kriminalitu

10.01.2013
Jeho ?innost má být zahájena v tento pátek (jeho sídlo je v Haagu). Centrum je pod?ízeno Europolu. V tomto za?ízení bude v sou?asnosti fungovat 30 pracovník?, v pr?b?hu roku má být jejich po?et zvýšen na 40. Šéfem centra je Dán Troels Oerting.
Viz také komentá?e:
Zdroj: http://www.gulli.com/news/20623-europaeisches-cybercrime-zentrum-kurz-vor-dem-start-2013-01-09
Autor: JP


<<- novější - P?i stahování SW je vám ?asto vnucován ”toolbar“. Na co si je t?eba dát pozor?
Globální bezpe?nostní pr?niky mají nyní epidemický charakter - starší ->>
Design: Webdesign