Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nejv?tšími narušiteli cloudové bezpe?nosti jsou top manaže?i

04.01.2013
K výsledk?m p?ehledu spole?nosti Nasuni (nezbytná je registrace).
Zdroj: http://www.zdnet.com/the-greatest-violators-of-it-cloud-security-policies-top-executives-7000009335/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Informace japonského ministerstva byly ukradeny
14 globálních IT bezpe?nostních výzev pro rok 2013 - starší ->>
Design: Webdesign