Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

29C3 - p?ílišná d?v?ra v USB klí?enky nás m?že zklamat

01.01.2013
Na konferenci to demonstroval Travis Goodspeed.
Zdroj: http://www.h-online.com/security/news/item/29C3-When-USB-memory-sticks-lie-1775193.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Budget mobil se m?že stát GSM základnovou stanicí
29C3 - úsp?šný útok na HW šifrování pevných disk? - starší ->>
Design: Webdesign