Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Evropská komise podpo?ila výzkum na poli IT bezpe?nosti

14.12.2012
Výdaje k této problematice v létech 2007 až 2013 ?iní 350 milión? euro. V ?lánku jsou uvedeny okruhy problemattik do kterých byly výdaje sm?rovány.
Zdroj: http://www.itseccity.de/content/markt/nachrichten/121214_mar_nac_europaeischekommission.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Ochrana mládeže - Google stíží vyhledávání porno obrázk?
Jak internetová cenzura funguje v Severní Koreji? - starší ->>
Design: Webdesign