Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pojiš?ovací a finan?ní spole?nost Nationwide hacknuta, unikla ?ada osobních informací

27.11.2012
Nationwide je jedna z nejv?tších sv?tových spole?ností tohoto typu. K pr?niku došlo 3. ?íjna 2012 - oznámení. Uniklé osobní infroamce obsahují: certain individuals´ name and Social Security number, drive´’s license number and/or date of birth and possibly marital status, gender, and occupation, and the name and address of their employer. Ze zve?ejn?ných informací není jasné, kolika klient? spole?nosti se únik týká.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=14013
Autor: JP


<<- novější - P?tice klí?ových podnikatelsko-technických trend? roku 2013 pro podniky
Další firma hlásí, že nalezla chyby v SW SCADA (r?zných firem) - starší ->>
Design: Webdesign