Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost bezdrátové sít? - kapitola z knihy Inside Network Perimeter Security

13.10.2005
Chapter 14: Wireless Network Security
Title: Inside Network Perimeter Security, 2nd Edition
ISBN: 0672327376
Published: March, 2005
Author: Stephen Northcutt, Lenny Zeltser, Scott Winters, Karen Kent, Ronald Ritchey

Obsahuje mj. p?ehled 802.11, hovo?í o použitých bezpe?nostních nástrojích a (pro ú?ely auditu) p?ehled známých existujících crackovacích nástroj?.
Zdroj: http://techrepublic.com.com/5138-1035-5889335.html?tag=nl.e118
Autor: JPPlatba otiskem prstu - dokonalé ?i nebezpe?né? - starší ->>
Design: Webdesign