Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Je RFID dostate?n? bezpe?né?

13.10.2005
Diskuse ukazuje n?které problémy (informace chodí nezašifrovan?) a jejich možné d?sledky.
Zdroj: http://www.networkworld.com/newsletters/wireless/2005/1010wireless1.html
Autor: JP


<<- novější - Bezpe?nostní díry a odpov?dnost vývojá??
Design: Webdesign