Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Adobe - bezpe?nostní pr?nik vede ke kompromitaci osobních dat 150 000 uživatel?

15.11.2012
Uniklé informace obsahují také hashe hesel. Hacker prohlásil, že nechce všechna jím získaná data zve?ejnit, pouze zve?ejnil data zam?stnac? Adobe a t?ch uživatel?, kte?í pracují pro vládní organizace.
Viz také komentá?e:
Zdroj: http://www.eweek.com/security/adobe-connect-security-breach-exposes-personal-data-of-150k-users/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Používání personálních za?ízení v zam?stnání - výsledky p?ehledu ISACA
Kyberbezpe?nostní zákon neprošel americkým senátem - starší ->>
Design: Webdesign