Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Deset pravidel, která by m?l dodržovat každý majitel platební karty

11.11.2012
Z úvodu: V období p?ed Vánoci v?tšina z nás vytahuje z pen?ženky platební kartu mnohem ?ast?ji než jindy. Platit s ní za nákupy je pohodln?jší a v mnoha ohledech i bezpe?n?jší než nosit p?i sob? velkou hotovost. O kartu je však t?eba se dob?e starat.
Zdroj: http://www.novinky.cz/finance/284134-deset-pravidel-ktera-by-mel-dodrzovat-kazdy-majitel-platebni-karty.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 45/2012
Rakousko buduje jednotku pro kybernetický boj - starší ->>
Design: Webdesign