Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Odpov?di na incident a fatáln? nedostate?ná opat?ení

10.11.2012
Plány n?kterých organizací jsou v tomto sm?ru nedostate?né a nem?že se jimi zabývat pouze odd?lení po bezpe?nost IT. Obstojí proto tyto organizace v dnešních podmínkách? Odpov?? na tuto otázku zní - z?ejm? obtížn?. Pro p?ístup k ?lánku je nezbytná registrace.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/721151/fatal-half-measures-in-incident-response
Autor: JP


<<- novější - Rakousko buduje jednotku pro kybernetický boj
Systém Blacksheep pom?že p?i vyhledávání rootkit? - starší ->>
Design: Webdesign