Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Chytré m??i?e elekt?iny vyza?ují informace použitelné zlod?ji

06.11.2012
Pomocí vhodné techniky se dá takto zjistit zda majitel je p?ítomen v dom?. Tyto m??i?e (AMR) jsou nainstalovány v jedné t?etin? amerických dom? a podnikání. Pracovníci elektrárenské firmy p?i kontrole se nemusí dožadovat vstupu do budovy. Výzkumnou zprávu, která se tímto problémem zabývala, najdete zde - Neighborhood Watch: Security and Privacy Analysis of Automatic Meter Reading Systems.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9233265/Smart_meters_not_so_clever_about_privacy_researchers_find?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - Množství malwaru pro Android roste, ale bezpe?nostní rizika zatím nejsou veliká (USA)
Automateké p?ihlašování do Facebooku, objevila se chyba (ochrana soukromí) - starší ->>
Design: Webdesign