Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Role certifika?ní autority v PKI

26.10.2012
Autor vysv?tluje principy fungování CA, navazuje na sv?j p?edchozí ?lánek PKI: Public Key Infrastructure – The Bane of Many Systems Administrators. Zabývá se takovými pojmy jako je ov??ování certifikát?, hierarchie CA atd.
Zdroj: http://www.windowsitpro.com/blog/the-it-pros-guide-to-microsoft-technology-blog-96/security/role-certificate-authority-ca-pki-144637
Autor: JP


<<- novější - Otev?ené dekodéry DNS jsou zneužívání k zesílení útok? DDoS
Partner Huawei prodává americkou techniku Íránu - starší ->>
Design: Webdesign