Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Lov botnet? ve v?tší škále

24.10.2012
Mezinárodní skupina odborník? vytvo?ila prototyp systému k široké detekci botnet? a k nacházení jejich povelových a kontrolních server?. S technickými podrobnostmi se lze seznámit v studii DISCLOSURE: Detecting Botnet Command and Control Servers Through Large-Scale NetFlow Analysis.
Zdroj: http://www.darkreading.com/threat-intelligence/167901121/security/vulnerabilities/240009618/hunting-botnets-on-a-bigger-scale.html
Autor: JP


<<- novější - Sedm nákladných chyb ve správ? identit a p?ístup?
Ješt? k zranitelnému SSL v aplikacích pro Android - starší ->>
Design: Webdesign