Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Základy práce s hashovacími funkcemi pro za?áte?níky

22.10.2012
RaviRanjankr populární formou vysv?tluje, jak hashovací funkce fungují a jak jsou využívány (na bázi starší, nyní již nedoporu?ované hashovací funkce MD5 - viz MD5. Wikipedia).
Zdroj: http://www.codeproject.com/Articles/480749/Cryptographyplus-3aplusAplusBasicplusIntroductionp
Autor: JP


<<- novější - K aktivitám u p?íležitosti prvního evropského m?síce kybernetické bezpe?nosti
Služba nabízí p?ístupy (pochopiteln? nelegální) k množstvím po?íta?? z celého sv?ta - starší ->>
Design: Webdesign