Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Mnoho SSL stránek je stále zranitelných vzhledem k útok BEAST

19.10.2012
A to p?estože tato zranitelnost byla demonstrována již p?ed rokem. Vyplývá to z výsledk? p?ehledu SSL Pulse. Survey of the SSL Implementation of the Most Popular Web Sites.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2012/10/18/ssl_security_survey/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - CISSP certifikace, kterou obhospoda?uje (ISC)2 - existují pochyby o její funk?nosti, dojde ke zm?nám?
Rusko k chystanému kybernetickému cvi?ení NATO - starší ->>
Design: Webdesign