Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bruce Schneier na konferenci RSA Europe 2012

12.10.2012
Hovo?il o pot?ebách kreativn?jšího myšlení ve vztahu k bezpe?nosti. Jako pozitivní p?íklad uvedl myšlenku Rosse Andersona - banky by p?i p?ihlášení do bankovního ú?tu ur?ité osoby mohly zobrazovat fotografii tohoto zákazníka. Poznámka: z tohoto ?lánku mi není p?íliš jasné, jak by to mohlo fungovat. P?ihlašující se osoba používá cosi jako Skype?
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2012/10/11/schneier_it_security_professionals_creative_thinking/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - RSA Europe 201 - odborníci jsou rozd?leni v názoru, zda a jak regulovat trh se zranitelnostmi
ISS World Americas - konference zabývající se mj. spywarem - starší ->>
Design: Webdesign