Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sedmá americká banka napadena

11.10.2012
Tentokrát se jedná o SunTrust Banks. Zasažena byly útokem DDoS, za kterým je skupina Izz ad-Din al-Qassam (i když n?kte?í to rozporují).
Viz také komentá? - Islamic hacktivists target three more U.S. banks.
Zdroj: http://www.bankinfosecurity.com/suntrust-latest-attack-victim-a-5184
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - ?SOB vám zablokovala ú?et! (titulek ?lánku na blogu spole?nosti AVAST!)
Top 8 v?cí, které by bezpe?nostní ?editelé (CSO) m?li rádi vy?ešeny - starší ->>
Design: Webdesign