Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Spole?nost Google vydala varování ohledn? nových státem sponzorovaných útok? na Gmail

04.10.2012
Zatímco d?íve útoky tohoto typu p?icházely v?tšinou z ?íny, nyní je jejich zdrojem St?ední Východ.
Viz také komentá? - Google to Users: Your Account May Be Under Attack.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=13720
Autor: JP


<<- novější - Krádeže ID Evrop? - nejv?tší rizika se týkají obyvatel? Velké Británie
Americké ministerstvo národní bezpe?nosti - doporu?ení k budování siln?jšího pracovního zázemí ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti - starší ->>
Design: Webdesign