Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Penetra?ní teste?i by m?li rozší?it sv?j záb?r, orientovat se více na lidi

02.10.2012
Mnoho profesionálních penetra?ních tester? nesplní o?ekávání, nedokážou provést kompletní analýzu slabin organizace. V ?lánku je citováno vystoupení Chrise Nickersona ze spole?nosti Lares Consulting na bezpe?nostní konferenci DerbyCon.
Zdroj: http://searchsecurity.techtarget.com/news/2240164226/Pen-testers-should-broaden-scope-focus-more-on-people-expert-says
Autor: JP


<<- novější - Hacke?i se p?esouvají od narušování k destrukcím
P?ehled: State of the CSO 2012 - starší ->>
Design: Webdesign