Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Chyba v autentiza?ním protokolu pro databáze Oracle umož?uje cracknout hesla

20.09.2012
Esteban Martinez Fayo (AppSec Inc.) má dnes s tímto zjišt?ním vystoupit na Ekoparty security conference v Buenos Aires.
Viz také komentá? - Critical flaw exposes Oracle database passwords.
Zdroj: http://www.darkreading.com/authentication/167901072/security/application-security/240007643/attack-easily-cracks-oracle-database-passwords.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Nový p?ístup k ochran? po?íta?? zastaví malware d?íve než tento je spušt?n
Používání hesel za?íná být nebezpe?ný historický anachronismus - starší ->>
Design: Webdesign