Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Spam, který jakoby pochází od LinkedIn

18.09.2012
P?ichází p?itom ze skute?ných ú?t?. Spole?nost Avira se domívá, že spamme?i využívají informace ukradené p?i nechvaln? známém útoku z ?ervna. Zatímco v sou?asnosti odkazy vedou na online lékárny, nikdo nezaru?í, že v budoucnu nepovedou na stránky s malwarem.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=13607
Autor: JP


<<- novější - Byl vydán open source skener (pro webové servery) Nikto ve verzi 2.1.5
Google a Mozilla p?ipravují nové bezpe?n?jší kryptografické rozhraní pro webové aplikace - starší ->>
Design: Webdesign