Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zahrani?ní noviná?i v Pekingu jsou bombardování zled?jským malwarem

17.09.2012
Malware p?ichází jako standardní p?íloha e-mailu (s taktikami sociálního inženýrství). Situace je dávána do souvislost se zm?nami politického vedení ?íny, které jsou o?ekávány tento podzim.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2012/09/16/journalists_china_hack_beijing/
Autor: JP


<<- novější - ?ínské spole?nosti Huawei, ZTE p?edm?tem slyšení amerických ú?edník? (výbor kongresu)
Recenze knihy: Hacking The Future - starší ->>
Design: Webdesign