Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

?len Anonymous zat?en v pr?b?hu online chatu (potom co vyhrožoval FBI)

14.09.2012
Doty?ným je mluv?í Anonymous Barrett Brown. Na zat?ení reagoval AntiSec zve?ejn?ním osobních dat (snad 13 vládních ú?edník?) - v?etn? ?ísel platebních karet a doporu?ením ”zaslat Barrettovi kv?tiny“.
Viz také informace na stránce Updated: Anonymous retaliates for arrest of “spokesman” in Dallas, promising to release government credit card numbers and, er, pizzas.
Další komentá? - Alleged Anonymous Spokesman Arrested During Recorded Video Chat .
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9231263/Anonymous_member_arrested_during_online_chat_after_threat_against_FBI?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - K p?edpov?dím spole?nosti Gartner trhu na poli bezpe?nostní infrastruktury
Více než polovina za?ízení s Androidem má nezáplatované díry - starší ->>
Design: Webdesign