Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Studie: The Buried Truth: State of Security Information and Event Management Processes (spole?nost Sensage)

30.08.2012
Nezbytná je registrace. Výsledky studie jsou komentovány v ?ad? ?lánk?: V roce 2012 významn? poklesla d?v?ra v zabezpe?ení dat. V studii je p?itom poukázáno mj. na skute?nost, že ?ada organizací nemá konzistentní p?ístup k vyhodnocování informací týkajících se valastní bezpe?nosti.
Zdroj: http://go.sensage.com/ss/dnres/reg/sens_rpt_buried_truth_03.pdf
Autor: JP


<<- novější - Výzkumníci hackli mozkové vlny, dokáží získat PINy a další osobní data
P?echod na využívání cloudu vede k bezpe?nostním problém?m - starší ->>
Design: Webdesign