Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ješt? k hacknutí spole?nosti Saudi Aramco

30.08.2012
Krom? informace o vyjád?ení spole?nosti jsou v ?lánku obsaženy další odkazy vedoucí k existujícím zjišt?ním (blog spole?nosti Imperva).
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2012/08/29/saudi_aramco_malware_attack_analysis/
Autor: JPSpole?nost Oracle v?d?lo o zranitelnostech Javy nejmén? 4 m?síce p?ed tím, než exploit za?al být využíván - starší ->>
Design: Webdesign