Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled vlastností firewall? p?íští generace

28.08.2012
Alfonso Barreiro vysv?tluje, jaké bezpe?no?nostní možnosti by tyto firewally m?li mít a p?edkládá n?kolik doporu?ení k tomu, co by bylo t?eba zvažovat p?i jejich rozboru.
Zdroj: http://www.techrepublic.com/blog/security/an-overview-of-next-generation-firewalls/8305
Autor: JP


<<- novější - Tradi?ní antiviry, jejich problematická budoucnost
ENISA vydala zprávu: Cyber Incident Reporting in the EU - starší ->>
Design: Webdesign