Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

NSS Labs testovala antiviry, jen ?ty?i (z t?inácti) usp?ly

17.08.2012
Jedná se o produkty spole?ností Trend Micro, Kaspersky Lab, McAfee a Avast. Pro p?ístup ke kompletním výsledk?m test? je zapot?ebí registrace. Komentá? k nim najdete v ?lánku Antivirus suites struggle to defend against recent exploit-based attacks.
Viz ale - Can Consumer AV Products Protect Against Critical Microsoft Vulnerabilities?.
Zdroj: http://www.nsslabs.com/company/news/press-releases/nss-labs-tests-top-consumer-anti-virus-products-for-protection.html
Autor: JP


<<- novější - Vyšel: BOTNET - The Hacker News Magazine August 2012 Edition
Ožil spamovací botnet Festi - starší ->>
Design: Webdesign