Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Využití kolizí MD5 pro distribuci libovolného škodlivého software

25.09.2005
Autor naprogramoval p?esn? to, co bylo jasné od po?átku. K využití jediné tehdy známé kolize k demonstraci kolize libovolných dvou soubor? jsem vyzval v prosinci 2004 a Ondrej Mikle to velmi rychle prakticky p?edvedl. Jeho program byl mnohem lepší a názorn?jší, než o pár dní pozd?ji publikovaný p?íklad Dana Kaminského (který, a? není tak ilustrativní, je citován daleko více). Pozd?ji p?ibyla konstrukce dvou soubor? typu ps s rozdílným obsahem a stejnou haší a dva r?zné certifikáty X.509. Te? je tady další varianta Mikleho programu. Autor ?lánku neskrývá, že vychází z Mikleho schématu (viz nap?íklad jeho p?edchozí ?lánek i citace v tomto).

Linky:
Kolidující certifikáty
Kaminského p?íklad
Mikleho p?íklad
Kolidující ps soubory
Zdroj: http://www.codeproject.com/useritems/HackingMd5.asp
Autor: VK


<<- novější - Sout?ž v lušt?ní 2005 zahájena!!!
Kryptografická ochrana p?ed spamem - starší ->>
Design: Webdesign