Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Souhrnná bezpe?nost​ní zpráva spole?nosti Trend Micro za 2. ctvrtleti 2012

31.07.2012
Dokument má 16 stran. Z jeho obsahu:
 • Cybercrimes
 • APTs and Other Targeted Attacks
 • Mobile Threats
 • Social Media Threats
 • Vulnerabilities
Významné trendy ve 2. ?tvrtletí 2012:
 • Ve druhém ?tvrtletí letošního roku bylo identifikováno 25 000 malwarových aplikací pro systémy Android, což je ve srovnání s po?tem vzork? nalezených v prvním ?tvrtletí nár?st o 417 %. Podle Trend Micro je situace o to horší, že bezpe?nostní aplikace naleznete jen na každém pátém p?ístroji se systémem Android.
 • Útoky pomocí tzv. ransomwaru zjistí zem?pisnou polohu ob?ti, zablokují její systém a coby místní policie se snaží zastrašováním získat její osobní informace.
 • Oblíbenou platformou po?íta?ových zlo?inc? v oblasti sociálních médií se stal Pinterest; 5 nej?ast?jších pastí sociálního inženýrství nap?í? sociálními sít?mi: Diablo3, InstagramAndroid, AngryBirdsSpace, London2012Olympics a Tibet.
 • D?mysln?jší úto?né nástroje, jako je systém automatických p?evod? (Automatic Transfer System, ATS), umož?ují zlo?inc?m krást bankovní informace, i když práv? nejsou online.
 • Zlo?inc?m, kte?í cht?jí shromaž?ovat osobní finan?ní informace, nabízí technickou podporu sady osv?d?ených úto?ných metod, jako je balí?ek BlackHole pro zneužití mezer v zabezpe?ení.
 • Malware IXESHE se zam??il primárn? na podniky z východní Asie a po?et C&C server? na Tchaj-wanu se již vyrovnal jejich po?tu v USA.
Zdroj: http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/reports/rpt-its-big-business-and-its-getting-personal.pdf
Autor: JP


<<- novější - ENISA k problému s používáním bezpe?ných hesel
Demonstrace zranitelností platebních terminál? - starší ->>
Design: Webdesign