Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled zpracovaný z odpov?dí ú?astník? Black Hat. Jedna t?etina z nich se podílela na odvetném hackingu

27.07.2012
Spole?nost nCircle se vyptávala 181 ú?astník?.
Viz také komentá? - Black Hat: Hacking Back - The Best Defense May Not be the Best Offense.
Zdroj: http://www.securityweek.com/black-hat-survey-more-13-have-engaged-retaliatory-hacking
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Black Hat: v kybernetické bezpe?nosti pracuje málo chytrých lidí
P?t tip? k zkvalitn?ní detekce pr?nik? - starší ->>
Design: Webdesign