Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Malware Mahdi (Madi) - je to pokro?ilá setrvávající hrozba (APT) anebo jen hrozba?

20.07.2012
Brian Prince se v tomto rozdílu pokouší rozebrat. Jedním z citovaných záv?r? je poukázání na skute?nost, že pod APT se chápe ?ada r?zných situací a p?esná definice APT chybí.
Malware Mahdi jsou v?novány ?lánky:
Zdroj: http://www.darkreading.com/advanced-threats/167901091/security/attacks-breaches/240004043/madi-malware-advanced-persistent-threat-or-just-a-threat.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - BSides, Black Hat - bude zve?ejn?n open source hackovací nástroj pro testování bezpe?nosti chytrých m??i??
Australská rozv?dka lamentuje nad digitálními stopami - starší ->>
Design: Webdesign