Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak vybírat službu pro zmírn?ní DDoS

17.07.2012
Autor uvádí t?i hlavní kategorie DDoS (Volumetric, Layer 3 a Layer 7). Rozebírá motivace útok? DDoS, d?vody pro? bychom m?li být na n? p?ipraveni a uvádí sadu doporu?ení.
Viz také podrobn?jší analýzu v materiálu Why a DDoS Mitigation Service Could Save Your Assets (nezbytná je registrace).
Zdroj: http://www.darkreading.com/security/attacks-breaches/240003662/how-to-select-a-ddos-mitigation-service.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bezpe?nostní chyba prohlíže?e v ?te?ce Amazonu Kindle Touch
?ty?i d?vody, pro? IT bezpe?nost pot?ebuje správu rizik - starší ->>
Design: Webdesign