Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Obecný vzorec pro podobu prvo?ísla

19.09.2005
Autor ?lánku - Ahmed Akande - tvrdí, že našel (spolu s Miltonem Van Sickle) obecný vzorec pro podobu ?ísla, které je prvo?íslem. Vzorec našli p?i hledání d?kazu Riemannovy hypotézy (viz Millenium Prize Problems), dokázán je však pouze experimentáln?, tj. vzorec empiricky platil pro všechna ov??ovaná ?ísla. Matematický d?kaz proveden nebyl. Tento fakt by ?áste?n? vysv?tloval zp?sob zve?ejn?ní nalezené skute?nosti.

Její podstata spo?ívá v následujícím tvrzení: Prvo?íslem (v?tším než ?íslo 2) je každé ?íslo v podob? x + 1, kde pro sudé x platí:
  • 1) existují ?ísla a (a = 3, 5, 7, 9, 11, 13 ………) a b (b = 1, 2, 3,……….) taková, že x = (ab + (a-1)/2)
  • 2) neexistují ?ísla c (c = 3, 5, 7, 9, 11, 13 ………)a d (d = 1, 2, 3,……….) taková, že x = 2(cd + (c-1)/2)
Nenajde n?kdo protip?íklad? Anebo ješt? lépe - dokáže toto tvrzení?
Zdroj: http://www.securitydocs.com/library/3585
Autor: JPJak jsem si po?ídil elektronický podpis ?eské pošty - starší ->>
Design: Webdesign